Web Development czym jest? Czym się zajmuje Web Developer?

Web Development to proces tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych, obejmujący wszystko od projektu po wdrożenie. Wiąże się to z użyciem różnych języków programowania, takich jak HTML, CSS i JavaScript, w celu zbudowania struktury, projektu i funkcjonalności strony internetowej.

web development czym jest

Web Development - czym jest?

Web development to wieloaspektowa dziedzina, która obejmuje wiele zawodów i specjalizacji. Programiści pracujący w tej dziedzinie mają odrębne ścieżki kariery w oparciu o ich szczególną wiedzę specjalistyczną. Ścieżki te mogą znacznie różnić się zarówno zakresem obowiązków, jak i zarobków, a także poziomem trudności w zdobyciu wymaganej wiedzy.

Web development to nie tylko praca, ale raczej proces tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych. Takie kreacje mogą być przeznaczone na użytek wewnętrzny lub dla firm zewnętrznych, które często zlecają wyspecjalizowanym agencjom napisanie całych stron internetowych od początku do końca. Twórca stron internetowych to ktoś, kto ma na celu stworzenie strony internetowej i robiąc to, na różne sposoby wpływa na jej ostateczny wynik. Pojęcie to przypomina pojęcie „pracownika biurowego”, którym można by opisać każdego, kto pracuje w biurze, jednak jego rolę określa specjalizacja, np. księgowość. Podobnie tworzenie stron internetowych definiuje ogólny zakres pracy, ale nie konkretny rodzaj pracy, którą może wykonać programista.
 

Strona internetowa
od 1500 zł

Projektowanie oraz tworzenie stron internetowych WordPress

Web development i zadania web developera

Proces tworzenia stron internetowych składa się z kilku etapów, m.in.:

 • Planowanie: Ustalenie celu i założeń serwisu
 • Projektowanie: Tworzenie układu wizualnego i elementów projektu przy użyciu programów takich jak Adobe XD lub Photoshop
 • Rozwój: Napisanie kodu w celu ożywienia projektu i stworzenia funkcjonalnej strony internetowej
 • Testowanie: Zapewnienie, że strona internetowa działa zgodnie z przeznaczeniem na różnych urządzeniach i przeglądarkach
 • Wdrożenie: Uruchomienie strony internetowej i udostępnienie jej społeczeństwu

W procesie tworzenia stron internetowych kluczową rolę odgrywa Web Developer. Odpowiadają za napisanie kodu, który przekłada projekt na funkcjonalną stronę internetową, dbając o to, aby spełniała ona cele i wymagania projektu. Praca web developera polega także na tworzeniu dokumentacji, która przedstawia aspekty techniczne oraz instrukcje dotyczące utrzymania i aktualizacji serwisu. Współpraca między twórcami stron internetowych i projektantami jest niezbędna do pomyślnego stworzenia strony internetowej, a każdy profesjonalista wnosi do projektu swoje unikalne umiejętności i wiedzę specjalistyczną.

Nie można przecenić znaczenia tworzenia stron internetowych w dzisiejszym świecie, ponieważ strony internetowe i aplikacje internetowe stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Wraz z ciągłym rozwojem Internetu firmy i organizacje w dużym stopniu polegają na swojej obecności w Internecie, aby docierać do klientów, promować swoje usługi i generować przychody. Dobrze zaprojektowana i funkcjonalna strona internetowa może znacząco przyczynić się do sukcesu firmy, przekształcając jej wizję biznesową w efektywną platformę internetową. W rezultacie tworzenie stron internetowych stało się kluczową dziedziną w cyfrowym świecie, a istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów stron internetowych, którzy potrafią tworzyć i utrzymywać szeroką gamę stron internetowych i aplikacji, z którymi codziennie wchodzimy w interakcję.

web development kod html

Web development - Front end developer

Tworzenie stron internetowych front-end, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na aspektach wizualnych i interakcji użytkownika ze stroną internetową lub aplikacją. Inaczej mówiąc, odpowiada za rozmieszczenie i działanie elementów graficznych, nawigację oraz wszelkie funkcje wymagające zaangażowania użytkownika. Większość elementów, które widzimy na stronach internetowych czy w aplikacjach, jest efektem pracy front-end developera. Ten obszar tworzenia stron internetowych jest istotną częścią środowiska IT, dlatego istotne jest zrozumienie jego definicji i zakresu.

Aby ożywić wizualne aspekty strony internetowej, programiści front-end wykorzystują szereg narzędzi i technologii. Podstawowy zestaw narzędzi do programowania front-endu składa się z HTML, CSS i JavaScript, które umożliwiają programistom tworzenie i stylizowanie treści internetowych. Dodatkowo często współpracują z popularnymi bibliotekami JavaScript, takimi jak Angular, React i Vue, aby ulepszyć swoje projekty . Inne niezbędne narzędzia dla programisty front-end mogą obejmować Emmet, Chrome Developer Tools, PageSpeed ​​Insights, Webpack i narzędzia do projektowania responsywnych stron internetowych. Technologie te umożliwiają programistom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i funkcjonalnych interfejsów, widżetów i grafiki, zapewniając bezproblemową obsługę użytkownika.

Aby osiągnąć sukces w rozwoju front-endu, programista musi zdobyć szereg umiejętności. Umiejętności te obejmują dobrą znajomość HTML, CSS i JavaScript, a także znajomość popularnych bibliotek i frameworków, takich jak Angular, React lub Vue. Co więcej, dobry programista front-end powinien rozumieć podstawowe zasady projektowania, takie jak typografia, teoria koloru i doświadczenie użytkownika. Niezbędna jest także umiejętność pracy zespołowej, gdyż samodzielne działania programisty często mogą prowadzić do bezproduktywnych rezultatów. Rozwijając te kompetencje, młodszy programista front-end może rozwijać swoją karierę i skutecznie przyczyniać się do projektów tworzenia stron internetowych.

Web development - Back end developer

Rozwój back-endu jest kluczowym aspektem tworzenia stron internetowych, który dotyczy przede wszystkim wewnętrznych procesów i logiki aplikacji strony internetowej. Ten obszar tworzenia stron internetowych jest dostępny tylko dla programistów i administratorów, ponieważ zapewnia prawidłowe funkcjonowanie, wydajność i działanie witryny. Programiści back-end odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bezproblemowego doświadczenia użytkownika, ponieważ ich praca bezpośrednio wpływa na zdolność witryny do dostarczania odwiedzającym pożądanych treści i funkcji.

Narzędzia i technologie stosowane w rozwoju back-endu, czyli narzędzia i technologie wykorzystywane w back-end development, są niezbędne do stworzenia funkcjonalnej i wydajnej strony internetowej. Do najważniejszych technologii wykorzystywanych w tworzeniu backendu zalicza się PHP oraz frameworki bazujące na tym języku, takie jak Laravel i Symfony . Inne popularne technologie back-endowe obejmują Python (z frameworkami takimi jak Django i Flask) i JavaScript (z frameworkami takimi jak Node.js i Express). Dla programistów zaplecza istotne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologii i narzędzi, ponieważ stagnacja może utrudnić im tworzenie najnowocześniejszych i wydajnych stron internetowych.

Umiejętności wymagane do rozwoju backendu, czyli umiejętności potrzebne do rozwoju back-endu, obejmują zarówno zdolności techniczne, jak i nietechniczne.

Niektóre niezbędne umiejętności programistów zaplecza obejmują:

 • Biegła znajomość języków programowania takich jak Java, PHP, Python i JavaScript
 • Znajomość frameworków związanych z tymi językami, takich jak Laravel, Django, czy Node.js
 • Znajomość baz danych i rozwiązań do przechowywania danych, takich jak MySQL, MongoDB i PostgreSQL
 • Znajomość serwerów WWW i ich konfiguracji, takich jak Apache i Nginx
 • Podstawowa znajomość technologii front-endowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript, w celu zapewnienia płynnej integracji pomiędzy front-endem i backendem

Oprócz tych umiejętności technicznych programiści zaplecza powinni również posiadać silne umiejętności rozwiązywania problemów i doskonałe umiejętności komunikacyjne, aby skutecznie współpracować z członkami swojego zespołu. Aspirujący programiści back-end mogą zdobyć te umiejętności poprzez różne programy edukacyjne, takie jak obozy programowania i kursy online.

web developer kod html

Web development - rozwój Fullstack

Rozwój full-stack odnosi się do kompleksowego podejścia, w którym programista jest w stanie obsłużyć wszystkie aspekty projektu oprogramowania, od interfejsu użytkownika po operacje na serwerze zaplecza. Podejście to zyskało w ostatnich latach znaczną popularność, początkowo w dziedzinie tworzenia stron internetowych, ale od tego czasu rozszerzyło się, obejmując różne inne nisze. Programista full-stack jest często porównywany do dyrygenta orkiestry, ponieważ jest biegły w wielu językach skryptowych, językach programowania i frameworkach.

Aby być skutecznym w programowaniu full-stack, programista musi znać szeroką gamę narzędzi i technologii.

Do najczęściej stosowanych narzędzi i technologii należą:

 • Rozwój front-endu: HTML, CSS, JavaScript i powiązane frameworki, takie jak Angular, React lub Vue.js.
 • Rozwój backendu: Języki programowania, takie jak Java, PHP, Python lub Ruby i powiązane z nimi frameworki, takie jak Spring, Laravel, Django lub Rails.
 • Zarządzanie bazami danych: SQL, NoSQL, MySQL, MongoDB lub PostgreSQL.
 • Systemy kontroli wersji: Git lub SVN.
 • Narzędzia do wdrażania i ciągłej integracji: Docker, Jenkins czy Kubernetes.

Te narzędzia i technologie, po skutecznym połączeniu, pozwalają programiście full-stack stworzyć spójny pakiet oprogramowania.

Oprócz wiedzy technicznej programista full-stack musi posiadać różnorodny zestaw umiejętności, aby skutecznie zarządzać całym projektem aplikacji.

Niektóre z podstawowych umiejętności wymaganych, aby stać się biegłym programistą full-stack, obejmują:

 • Biegłość w technologiach front-endowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript.
 • Znajomość co najmniej jednego języka programowania typu backend i powiązanego z nim frameworku
 • Umiejętności zarządzania bazami danych, w tym znajomość baz danych SQL i NoSQL
 • Znajomość systemów kontroli wersji takich jak Git lub SVN w celu zarządzania zmianami w kodzie.

Możliwość pracy z narzędziami do wdrażania i ciągłej integracji, takimi jak Docker, Jenkins czy Kubernetes. Dzięki kultywowaniu tych umiejętności programista full-stack jest dobrze przygotowany do poruszania się po złożonościach tworzenia nowoczesnego oprogramowania, zapewniając kompleksowe i wydajne rozwiązanie zarówno dla projektów tworzenia stron internetowych, jak i aplikacji.

Podobne: RWD – co to jest Responsive Web Design

RWD - co to jest i jakie ma znaczenie?
Narzędzia i technologie zapewniające responsywność RWD

Przyszłość tworzenia stron internetowych (web development)

Pojawiające się trendy w tworzeniu stron internetowych stale kształtują przyszłość doświadczeń online. Jednym z takich trendów jest obiekt teksturowany, w ramach którego projektanci włączają tekstury lub materiały do ​​obiektów cyfrowych, aby stworzyć dla użytkowników bardziej wciągające i wciągające wrażenia wizualne. Innym przykładem jest claymorphism, trend w projektowaniu, który wykorzystuje miękkie, zaokrąglone kształty i subtelne cienie, aby stworzyć bardziej dotykowy i zabawny wygląd. Trendy te pokazują, w jaki sposób tworzenie stron internetowych dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i preferencji użytkowników, zapewniając, że strony internetowe pozostaną istotne i atrakcyjne w szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym.

Kiedy zapuszczamy się w przyszłość rozwoju sieci, prognozy wskazują, że Internet doświadczy nowej fali innowacji i transformacji. Jednym z takich osiągnięć jest Web 3.0, nowa generacja Internetu oparta na decentralizacji, która może zrewolucjonizować korzystanie z Internetu. Postęp ten będzie wymagał ciągłej ewolucji praktyk tworzenia stron internetowych, aby dostosować się do nowych technologii i wymagań użytkowników, kształtując w znaczący sposób przyszłość doświadczeń online.

Nie można przecenić znaczenia ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności w tworzeniu stron internetowych. W miarę ewolucji krajobrazu cyfrowego twórcy stron internetowych muszą dostosowywać i poszerzać swoje umiejętności, aby zachować konkurencyjność i skuteczność w swoim zawodzie. Ponadto twórcy stron internetowych muszą biegle posługiwać się różnymi specjalistycznymi narzędziami i językami programowania, aby tworzyć strony internetowe i aplikacje internetowe odpowiadające różnorodnym potrzebom i preferencjom użytkowników. Ostatecznie zaangażowanie w uczenie się przez całe życie i rozwój umiejętności jest niezbędne, aby twórcy stron internetowych odnieśli sukces w swojej karierze i przyczynili się do ciągłego rozwoju dziedziny tworzenia stron internetowych.

web developer koduje

Czym jest website design?

Projekt strony internetowej dotyczy zarówno użyteczności serwisu, jak i jego estetyki. Na przykład układ i kolorystyka to dwa aspekty wyglądu witryny, na których skoncentrowałby się projektant stron internetowych. Ich cel? Stworzyć stronę internetową, która jest atrakcyjna wizualnie i przyswajalna.

Ostatecznie dobry projekt strony internetowej ma na celu uzyskanie wysokich punktów za wrażenia użytkownika. Strony internetowe z udanym projektem sieciowym oferują estetyczne funkcje, jest łatwa w nawigacji, jest nierozerwalnie związana z marką i pasuje do bazy klientów.

Ponieważ projektowanie stron internetowych jest tak skoncentrowane na wizualnych aspektach interfejsu użytkownika i doświadczenia, projektanci stron internetowych tradycyjnie tworzą lub pracują z produktami, takimi jak scenorysy, projektowanie logo, format, projektowanie UI i UX oraz palety kolorów.

Czym jest website development?

Wręcz przeciwnie, tworzenie stron internetowych koncentruje się na mechanizmach, które pozwalają stronie działać poprawnie. Programista internetowy jest odpowiedzialny za urzeczywistnianie pomysłów projektanta stron internetowych i sprawianie, by witryna funkcjonowała dzięki kodowaniu. Należy pamiętać, że istnieją dwie kategorie twórców stron internetowych: front-end i back-end.

Programista front-end koncentruje się na pisaniu kodu, który określa, w jaki sposób witryna wyświetla koncepcje projektanta stron internetowych. Jednak programista zaplecza musi prawidłowo zarządzać danymi w bazie danych witryny i umożliwić wyświetlanie tych danych w interfejsie witryny.

Strona internetowa
od 1500 zł

Projektowanie oraz tworzenie stron internetowych WordPress

Jaka jest różnica pomiędzy web design a web development?

Oczywiście istnieje pewna różnica między projektowaniem stron internetowych a tworzeniem stron internetowych, więc nie jest niczym niezwykłym znalezienie programisty z praktyczną wiedzą na temat obu. Jednak te dwa aspekty są odmienne, a inwestowanie w oba ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyjątkowego doświadczenia użytkownika . Pracują w tandemie, aby stworzyć angażującą, funkcjonalną i zrozumiałą stronę internetową. Oto niektóre z najważniejszych różnic między nimi.

Twórcy stron internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za tworzenie zasobów.

Główna różnica między projektowaniem stron internetowych a tworzeniem stron internetowych polega na tym, że podczas gdy projektanci stron internetowych tworzą zasoby wizualne, które dodają stronie wartości estetycznej (i poprawiają wrażenia użytkownika), twórcy stron internetowych są odpowiedzialni za dodawanie tych funkcji. Deweloper przetłumaczy makiety, szkielety i inne zasoby projektanta na kod za pomocą JavaScript , CSS i HTML. Tak więc tworzenie zasobów wizualnych jest obowiązkiem projektanta strony internetowej, podczas gdy używanie kodu, aby te wyskakujące na stronie internetowej, było zadaniem programisty strony internetowej.

Projektanci stron internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za pisanie kodu.

Inną różnicą między projektowaniem stron internetowych a tworzeniem stron internetowych jest to, że projektanci zwykle nie piszą kodu. Oczywiście są wyjątki — ale ogólnie rzecz biorąc, projektanci nie ponoszą odpowiedzialności za kodowanie.

Rozważ podstawowe obowiązki projektanta stron internetowych. Obejmują one używanie edytora, takiego jak Photoshop, do opracowywania obrazów, tworzenia makiet i projektowania układów. Jednak kodowanie nie jest zaangażowane w żadne z tych zadań, więc tutaj wkracza tworzenie stron internetowych.

Alternatywnie, niektóre firmy decydują się na współpracę z kreatorami stron internetowych „bez kodu”, aby projektanci mogli upiększyć witrynę i poprawić wrażenia użytkownika bez kodowania.

Zazwyczaj płacisz mniej za web design niż za web development.

Tradycyjnie projektowanie stron internetowych jest mniej kosztowne niż tworzenie stron internetowych.

Czemu? Ponieważ tworzenie stron internetowych wymaga szkolenia, takiego jak kodowanie. Podaż i popyt również wpływają na średni koszt — prawdopodobnie jest więcej projektantów stron internetowych niż programistów. Jeśli jednak szukasz biegłego projektanta stron internetowych lub programisty, możesz spodziewać się, że zapłacisz więcej niż średnie stawki.

Rozwój strony internetowej ma na celu dodanie funkcjonalności do strony; projekt strony internetowej ma na celu dodanie jej estetyki.

Pamiętaj o tym: różnica między projektowaniem stron internetowych a tworzeniem stron internetowych sprowadza się do roli, jaką każdy z nich odgrywa w tworzeniu stron internetowych. Podczas gdy tworzenie stron internetowych dodaje funkcjonalność do strony za pomocą kodu, projektowanie stron internetowych ma na celu poprawę komfortu użytkownika i interfejsu oraz uczynienie strony internetowej taką, którą klienci będą chcieli oglądać. W rezultacie te podpunkty tworzenia strony internetowej są równie istotne.

Web design vs web development: jakie są podobieństwa?

Ponieważ projektowanie i tworzenie stron internetowych ma na celu stworzenie opłacalnej witryny dla użytkowników, mają one pewne cechy wspólne. Zagłębienie się w podobieństwa między projektowaniem stron internetowych a tworzeniem stron internetowych pomoże ci lepiej zrozumieć, dlaczego oba te elementy są niezbędne do stworzenia udanej strony internetowej.

Oba mają do odegrania rolę w tworzeniu angażującego doświadczenia użytkownika. Jeśli chcesz, aby klienci wracali do Twojej witryny, skup się na doświadczeniu użytkownika. Czemu? Ponieważ doświadczenie użytkownika zapewnia, że klienci mają pozytywne skojarzenie ze stroną internetową, a tym samym z produktem. Jeśli Twoja witryna będzie słaba, klienci będą sfrustrowani i zdecydują się przenieść swoją firmę gdzie indziej.

Być może zastanawiasz się, jak przyczyniają się do tego zarówno tworzenie stron internetowych, jak i projektowanie. Odpowiedź jest prosta. Podczas gdy projekt gwarantuje, że klienci będą mieli łatwą nawigację w Twojej witrynie, rozwój zapewnia, że witryna działa poprawnie. Strona internetowa, która nie działa poprawnie, nie jest cenna dla konsumentów, niezależnie od tego, jak piękna jest.

Web development czyli tworzenie witryn internetowych, obejmuje zadania związane z tworzeniem, budowaniem i utrzymywaniem witryn internetowych i aplikacji internetowych działających online w przeglądarce. Obejmuje programowanie zarówno front-end (po stronie klienta), jak i back-end (po stronie serwera). Proces ten jest istotny w dzisiejszym cyfrowym świecie, ponieważ umożliwia firmom, organizacjom i osobom prywatnym zaistnienie w Internecie i interakcję z odbiorcami lub klientami.

Rolą web developera jest tworzenie i utrzymywanie stron internetowych. Odpowiadają zarówno za estetykę projektu, jak i techniczne aspekty strony internetowej, takie jak jej wydajność i pojemność. Oznacza to, że muszą upewnić się, że witryna jest szybka, może obsłużyć oczekiwany ruch, jest łatwa w nawigacji i zapewnia dobre doświadczenie użytkownika. Mogą być również odpowiedzialni za tworzenie treści witryny.

Rozwój front-endu odnosi się do tworzenia części witryny internetowej, które użytkownicy widzą i z którymi wchodzą w interakcję. Obejmuje to wszystko, od układu i projektu witryny po tworzenie złożonych aplikacji internetowych. Narzędzia i technologie wykorzystywane w rozwoju front-endu często obejmują HTML, CSS, JavaScript i frameworki takie jak React czy Angular. Umiejętności wymagane do programowania front-endu obejmują dobre zrozumienie tych języków i narzędzi, a także bystrość w projektowaniu i doświadczeniu użytkownika.

Rozwój zaplecza obejmuje tworzenie stron internetowych po stronie serwera. W tym miejscu przechowywane i zarządzane są dane, których frontend używa do tworzenia dynamicznych stron. Programiści back-endu zazwyczaj pracują z językami takimi jak PHP, Ruby, Python, .Net i technologiami baz danych, takimi jak SQL lub MongoDB. Umiejętności wymagane do rozwoju zaplecza obejmują dobre zrozumienie tych języków i baz danych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętność tworzenia interfejsów API i zarządzania nimi.

Full-stack obejmuje pracę zarówno z front-endem, jak i backendem strony internetowej lub aplikacji, stąd określenie „full stack”. Programiści full-stack muszą posiadać szeroki zakres umiejętności, ponieważ pracują na wielu warstwach stosu programistycznego. Obejmuje to znajomość języków front-end i back-end, baz danych, systemów kontroli wersji i innych narzędzi programistycznych. Powinni także posiadać umiejętność rozwiązywania problemów na wszystkich etapach projektu, od projektowania po wdrożenie.

Web development - podsumowanie:

Podsumowując web development (tworzenie stron internetowych) jest kluczowym aspektem współczesnego świata i polega na tworzeniu stron internetowych i aplikacji internetowych. Rozwój front-end koncentruje się na interfejsie użytkownika, podczas gdy rozwój back-endu zajmuje się tworzeniem stron internetowych po stronie serwera. Rozwój full-stack łączy rozwój front-end i back-end. Przyszłość tworzenia stron internetowych rysuje się w jasnych barwach, z pojawiającymi się trendami, takimi jak sztuczna inteligencja, responsywne projektowanie i progresywne aplikacje internetowe. Aby dotrzymać kroku stale rozwijającej się branży tworzenia stron internetowych, ważne jest ciągłe uczenie się i rozwijanie nowych umiejętności. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą front-end, programistą back-end, czy programistą full-stack, tworzenie stron internetowych oferuje nieograniczone możliwości rozwoju i innowacji.

Podobne: Jak założyć sklep internetowy

Jak założyć sklep internetowym, który stanie się dochodowym biznesem?
Praktyczny poradnik jak założyć dochodowy sklep internetowy w 2023 r.

Podobne: E-commerce - co to jest? Handel elektroniczny jak zacząć?

JaE-commerce - co to jest poradnik krok po kroku.
Co to jest e commerce, jak działa, co to jest B2B, B2C, C2B. Handel elektroniczny w pigułce.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Polecane artykuły
opinie-z-google

Strona internetowa
od 1500 zł

Projektowanie oraz tworzenie stron internetowych WordPress

Sklep internetowy
od 6000 zł

Projektowanie oraz tworzenie sklepów internetowych WooCommerce

Pozycjonowanie SEO
od 550 zł

Pozycjonowanie stron oraz sklepów internetowych w Google

Projektowanie logo
od 625 zł

Tworzymy projekty logo, zapadające w pamięć

Wyceń stronę internetową

Cennik